Nasza firma

Ty automeres Picatto jest firmą Asturii, więcej 20 wieloletnie doświadczenie w sektorze pojazdów przemysłowych. Nasza firma działa, Oprócz rynku krajowego, w wielu krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.

Obecnie nasza działalność w nowym zakładzie w 11.000 M2, Kompleksowe centrum recyklingu pojazdów przemysłowych i odkażania ,otwarty przeszłości 1 Marca 2008 unikalny w Europie dla jego obniżka-ostrze technologia i jest pionierem w środki ochrony środowiska opieki .

Złomowanie samochodów ciężarowych

Nowy dekret królewski Prawo 20/2.017

 

Certyfikaty

Ty automeres Picatto jest uprawniony do przetwarzania pojazdów (CATV).
Musimy dbać o zniszczenie i odkażania pojazdów, które zostały określone jako odpady niebezpieczne zgodnie z dekret królewski 1383/2002, Po dekontaminacji pojazdów, odpadów, który jest generowany (paliw, oleje, baterie, płyny hamulcowe, przeciw zamarzaniu, klimatyzacja płynu, Opony, itp.), są one złożone w pojemniki są specyficzne dla każdej pozostałości i następnie dostarczane do ostatecznego Manager, do recyklingu, Ocena zniszczenia lub energii.