Нашата компанија

Automeres Asturian Picatto е компанија со повеќе од 20 години искуство во секторот за комерцијални возила. Нашата компанија работи, како и на домашниот пазар, во многу европски земји, Латинска Америка и на Блискиот Исток.

Во моментов нашата активност се одвива во нова фабрика 11.000 м2, Сеопфатна Центар деконтаминација и рециклирање на индустриски возила ,беше отворен минатата 1 Март 2008 единствен во Европа по својата ваков технологија и за пионерски грижата за животната средина мерки .

Укинувањето камиони

Нова Кралската уредба закон 20/2.017

 

Сертификати

Automeres Picatto е овластен центар за третман на возила (Кабелски).
Ние се грижиме да се уништи и деконтаминира возила кои се етикетирани како опасен отпад во согласност со Кралската уредба 1383/2002, возила еднаш деконтаминираат, создадениот отпад (горива, масла, батерии, течности за сопирачки, антифриз, климатизација течности, гуми, итн), се сместени во посебни контејнери за секој отпад и потоа доставен до крајот менаџер, за рециклирање, уништување или енергија оценка.