Informacja prawna

Posiadacz:

Auto Meres Picatto, S.A

Pol. Trasy, statek 40
33199 Możesz meres, SIERO - Asturias
Hiszpania

Kontakt:

T +34 985 794 361 / +34 985 794 367

jpicatto@Picatto.com

CENY CIF DLA MELASY. ES - 33092636

Polityka prywatności

 

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest do ustanowienia i reguluje zasady korzystania z witryny www.picatto.com (dalej “Www”), Zrozumienia Web wszystkich stron i ich zawartości Właściwość Auto Meres Picatto, S.A, które są dostępne za pośrednictwem www.picatto.comwww.picatto.comwww.picatto.com domen i subdomen. Za pomocą tej witryny sieci Web, Auto Meres Picatto, S.A. (dalej “PICATTO”) Jej celem jest dostarczenie informacji dla swoich klientów i potencjalnych klientów, Zarządzanie Rezerwacja, oraz inne usługi, które jest odpowiednie dla osiągnięcia właściwego celem firmy. Korzystanie z tej strony, usługi, które udostępnia użytkownikowi, To oznacza pełną akceptację i bez rezerwy wszystkich jednym z ogólnych warunków zawartych w tym prawne zawiadomienie (dalej “Ogólne warunki handlowe”), Dlatego użytkownik powinien być świadomy znaczenia ich czytania każdej wizycie sieci. Fakt, korzystając z tej strony oznacza znajomość i akceptację poniższych warunków ogólnych w związku z tym zaleca PICATTO użytkownika wydrukować lub pobrać i szczegółowe czytania, gdy można uzyskać dostęp do tej strony.

 

2. OGÓLNE INFORMACJE

 

Właścicielem strony internetowej www.picatto.com jest Iniciatives i Distribucions Marcè S.L. . z siedzibą w Pol. Trasy, statek 40, 33199 Możesz meres, SIERO - Asturias. Hiszpania. z CIF. ES - 33092636

 

3. KORZYSTANIE Z WWW

Akceptując niniejsze warunki ogólne, użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszej strony internetowej i usług przekazanych do dyspozycji w tym samym, moda i sposób, w jaki on sam zestaw. Są zobowiązane do korzystania z serwisu i jego usług dla celów, które są nielegalne lub w przeciwieństwie do celów określonych w niniejszych warunkach, to może być szkodliwe dla praw lub interesów osób trzecich lub w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić lub utrudniają jej funkcjonowania lub usług, które są oferowane lub oferowanych w przyszłości

 

4. DZIEDZINIE WEB. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Strona składa w tej sieci Web www.picatto.com dostęp do tej stronie jest wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci przez użytkownika będzie wyjątkowy i ekskluzywny bezpłatnie. PICATTO nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wynikać z zakłóceń, braki, przerwy, wirusy komputerowe, wady telefonu lub rozłączenia w operacyjnym funkcjonowania tego systemu elektronicznego, uzasadnione powody obce PICATTO; za opóźnienia lub przeszkód w korzystaniu z tego elektronicznego systemu spowodowane przez braki lub przeciążenia w centrum przetwarzania danych, linie telefoniczne, w Internecie lub w inny system elektronicznych systemów; ani odszkodowania, może być spowodowany innym poprzez bezprawne intromission poza kontrolą PICATTO. Również, To zwalnia PICATTO z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą ucierpieć w wyniku błędów, wady lub zaniechania, na informacjach dostarczonych przez PICATTO pod warunkiem, że pochodzi ze źródeł poza.

 

5. AKTUALIZOWANIE I MODYFIKOWANIE INFORMACJI

Informacje pojawiające się na tej stronie jest w życie w dniu jego ostatniej aktualizacji. PICATTO zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikowanie lub usuwanie informacji na tej stronie, i może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do niego. PICATTO zastrzega sobie prawo do dokonywania, w każdej chwili, wiele zmian lub modyfikacji, które uzna za odpowiedni, Aby skorzystać z tego prawa, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

6. ZAWARTOŚĆ

 

PICATTO dokłada wszelkich starań, aby uniknąć jakichkolwiek błędów w treści znajdujących się na tej stronie internetowej. PICATTO nie gwarantuje, nie jest odpowiedzialny za skutki, jakie mogą powstać w wyniku błędów w treści pojawiające się na niniejszej stronie internetowej dostarczone przez strony trzecie. PICATTO nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za te treści, działalności handlowej, produkty i usługi, które mogą być postrzegane przez łącza elektroniczne (linki) Czy przy, formularza bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem tej strony internetowej. PICATTO zastrzega sobie prawo, aby zapobiec lub zakazać dostępu do strony internetowej dla każdego użytkownika Internetu, kto wchodzi na tej stronie treści sprzeczne z normami prawnymi lub niemoralne, Rezerwując sobie prawo do wykonywania środków prawnych uzna to za stosowne w celu uniknięcia tego typu zachowań.

 

7. NAWIGACJA, DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

PICATTO dokłada wszelkich starań, aby nawigacji w najlepszych warunkach i uniknąć szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą pojawić się w tej samej. PICATTO nie jest odpowiedzialny za ani nie gwarantuje dostęp do tej witryny sieci Web zostanie przerwane lub wolne od błędów. To nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub gwarantuje, że treści lub oprogramowania, które mogą być udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej, jest wolne od błędów lub spowodować uszkodzenie.

8. OCHRONA DANYCH

PICATTO informuje użytkowników niniejszej witryny internetowej, która PICATTO spełnia wymagania obowiązujących przepisów odnoszących się do ochrony danych, w szczególności prawo 15/99, z 13 od grudnia, ochrony danych osobowych, oraz jego rozporządzenia wykonawcze, przyjmując ten środki techniczne i organizacyjne, aby uniknąć utraty, nadużycie, Zmiana, nieuprawnionym dostępem i kradzieżą danych osobowych, w Twoim przypadku, za pośrednictwem sieci Web, biorąc pod uwagę stan technologii, charakteru danych i ryzyka, na które są narażone. Przy założeniu, że przy wykorzystaniu usług świadczonych użytkownikowi przez PICATTO na tej stronie użytkowników należy wypełnić dane osobowe, PICATTO - zgodnie z obowiązującymi przepisami- To właściwie informuje użytkownika o ich prawach i szukać wyraźnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

 

10. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Standardy, które znajdują się w tej umowy prawnej, one są regulowane przez prawo hiszpańskie. PICATTO i użytkowników sieci są zarówno zgadzają się, że żadnego sporu, który może powstać dotyczące interpretacji, zgodności i/lub realizacji, z tych zasad jest wyraźnie przedstawić jurysdykcji sędziowie i sądy właściwe w Palma de Mallorca, z zrzeczeniem się wyraża, do innych jurysdykcji, który może odpowiadać im.