Certyfikaty

 

dgtpicatto anervifoto

Od dnia wejścia w życie ww INT/624/2008, z 28 Lutego, które reguluje niskie dekontaminacji koniec-życie pojazdów elektroniki (VFVU), tylko zatwierdzone centra leczenia (KOT) do procesu niskie pojazdy kategorii M1 i N1 ogólnego rejestru pojazdów, DGT w tym czasie, który wystawił certyfikat zniszczenia tego samego.aedrasigrauto