Сертификати

 

dgtpicatto anervifoto

Од денот на влегувањето во сила на Редот INT/624/2008, на 28 Февруари, преку регулирање на ниска електрониката на возилото деконтаминираат на крајот на векот на траење (VFVU), само третман одобрени центри (САТ) надолу може да се справи возилата од категориите M1 и N1 Општи возила регистар на ДГТ додека сертификат за уништување издаден во истата.aedrasigrauto