ხარისხის კონტროლის

SONY DSCჩვენი ობიექტები 11.000 მ 2 გადავარჩინეთ ათასობით სათადარიგო ნაწილების კომერციული სატრანსპორტო საშუალებების. ჩვენი პერსონალი გაწვრთნილი და გამოცდილი სფეროში, ეძღვნება გადაჭრის რაიმე პრობლემას ჩვენს მომხმარებელს ჰქონდეს საკუთარი ტრანსპორტი.

In Picatto რომ ჩვენ მხარს ვუჭერთ გარემოს და, შესაბამისად, რესურსი, რომ მის ხელთ არსებულ ყველა ჩვენი საქმიანობა პატივს სცემს ჩვენი გარემო.

ყველა მასალა გავიდა ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება, რატომ გაყიდვა თავისი შესაბამისი გარანტიის.