სერთიფიკატები

 

dgtpicatto anervifoto

მდებარეობა ძალაში შესვლის ორდენი INT/624/2008, საქართველოს 28 თებერვალი, by მარეგულირებელი დაბალი მანქანა ელექტრო დეკონტამინაცია დასასრულს მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის (VFVU), მხოლოდ მკურნალობის დამტკიცებული ცენტრები (CAT) ქვევით შეუძლია სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიები M1 და N1 გენერალური ავტომობილი რეესტრის DGT ხოლო სერტიფიკატი განადგურების გაცემული იგივე.aedrasigrauto