Πιστοποιητικά

 

dgtpicatto anervifoto

Από την έναρξη ισχύος της εντολής INT/624/2008, του 28 Φεβρουαρίου, που ρυθμίζει χαμηλή εξυγιασμένων τέλος-ζωή οχήματα ηλεκτρονικής (VFVU), μόνο τα κέντρα επεξεργασίας (ΓΆΤΑ) να επεξεργαστεί τα χαμηλά οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 του γενικού μητρώου των οχημάτων της ΓΔΜ, τη στιγμή που εξέδωσε το πιστοποιητικό καταστροφής του ίδιου.Aedrasigrauto